Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Hovedformålet med forvaltningsplanen er å utdype bestemmelsene i verneforskriftene. Forvaltnings­planen forklarer nærmere hvordan vernebestemmelser fortolkes og praktiseres. Verneområde­styret har lagt til rette for stor grad av medvirkning og innspill gjennom arbeidet med denne planen. Målet er at planen skal gi verneområdestyret et bedre grunnlag for god forvaltning av våre felles verdier, og at brukerinteresser som berøres av vernet skal oppfatte forvaltningen som entydig og enkel å forholde seg til.

Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet i brev datert 11.03.2021.


Forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
Last ned
File icon PDF
Bađaávžžija Gearbbehiid jaNávetvuomi suodjemehciid hálddašanplána
Viežžat
File icon PDF