Meny
Lukk

Velkommen til verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder sine hjemmesider.

Her finner du i hovedsak informasjon om forvaltningen av verneområdene, for eksempel sakspapirer til styremøter, planer, rapporter og utredninger.

Styret er delegert myndighet av Klima- og miljødepartementet til å forvalte områdene. Styret har medlemmer fra Kvænangen kommune, Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. De fem medlemmene er oppnevnt i periode på fire år fra hvert kommune og fylkestingsvalg eller sametingsvalg.


Ønsker du mer informasjon om aktiviteter og opplevelser i Kvænangsbotn og Navitdalen?

Hvis du ønsker mer informasjon om hva du kan gjøre i Kvænangsbotn og Navitdalen anbefaler vi deg å søke oss opp på norgesnasjonalparker.no/verneområder/.