Meny
Lukk

Søknader

Verneforskriftene gir muligheter for å tillate visse aktiviteter og tiltak etter søknad. Det betyr at verneområdestyret skal vurdere om aktivitet/tiltak vil medføre ulemper eller skade for verneverdier.

I venstremenyen er det lenke til skjema som brukes når det er behov for å søke om spesiell tillatelse etter verneforskriftene.