Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksforvaltningsstrategien skal planlegge for at bruk og besøkende ikke skal påvirke verneverdier negativt, samtidig som vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser til de som velger å være på tur i områdene. Verneområdestyret har som overordnet strategi :

«legge til rette for fritidsbruk som ikke setter varige spor, fortrenger andre brukere eller virker negativt på natur- eller kulturverdier i verneområdene. Aktiviteter som belaster naturverdiene i minst grad skal prioriteres i tilretteleggingen, men det skal også gis rom for noen anlegg til brukergrupper som har behov for større grad av tilrettelegging».

Last ned besøksstrategi
Last ned
File icon PDF