Meny
Lukk

Styret

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har medlemmer som oppnevnes fra kommunestyret i Kvænangen, Sametinget/Samediggi og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Medlemmer oppnevnes for periode på fire år og følger valgperioden for hhv kommunestyre/fylkesting og Sameting/Samediggi.

Styret er delegert forvaltningsmyndighet for de verneområdene de forvalter innenfor rammen av lover og regelverk som knytter seg til disse områdene. Styret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de rammene som styret disponerer.