Meny
Lukk

Nasjonalparkstyret 2024-2027

Styret vart oppnemnd av Miljødirektoratet i brev av 25.01.2024. Medlemane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar, som skal vera folkevalde til kommunestyre/fylkesting. Styret konstituerte seg den 9. februar 2024. Oversikt over styremedlemmer:

RolleOrdinært medlemVaramedlemRepresenterer
LeiarLeif Solemsli - leiar
(Bygdelista i Vang)
leif@solemsli.no

Marit Andrisdottir Kvam
(Sp)
marit.andrisdotter.kvam@vang.kommune.no

Vang kommune
Nestleiar

Christian Sønstlien - nestleiar
(Ap)
christian.sonstlien@ardal.kommune.no

Anne Kauppi
(Ap)
anne@sognok.no

Årdal kommune
Medlem

Marit Sletten
(Sp)
marit.sletten@lom.kommune.no

Kjell Brandsar
Lomslista
kjell.brandsar@lom.kommune.no

Lom kommune
Medlem

Geir Arve Sandvik
(H)
geir.arve.sandvik@luster.kommune.no

Marianne Bugge

(Sp)
mannemi73@gmail.com

Luster kommune
MedlemHarald Sve Bjørndal

(Bygdalista i Vågå)
harald.sve.bjorndal@vaga.kommune.no

Åsta Røhr Kleiven
(Sp)
aastarohr@gmail.com

Vågå kommune
Medlem

Åse Harjo Øvstegård
(H)
aseovs@innlandetfylke.no

Ole Mathias Rønaasen
(Sp)
oleron@innlandetfylke.no

Innlandet fylke
MedlemTrude Brosvik
(KrF)
Trude.Brosvik@vlfk.no

Oddmund Klakegg
(Sp)
Oddmund.Klakegg@vlfk.no

Vestland fylke