Meny
Lukk

Kontakt

    Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

    Statsforvaltaren i Innlandet

    Postboks 987
    2604 Lillehammer

    E-post: sfinpost@statsforvalteren.no

Besøksadresse

Nasjonalparkforvaltar

Kari Sveen
Norsk Fjellmuseum
Brubakken 2,
2686 Lom
mob: 948 80 564
E-post:
fmopksv@statsforvalteren.no

Nasjonalparkforvaltar

Eldrid Nedrelo
Rådhusvegen 1,
6868 Gaupne
mob: 907 24 490
E-post:
fmsfene@statsforvalteren.no
Naturoppsyn - SNO

Rigmor Solem

2975 Vang i Valdres
mob: 959 65 158
E-post:
rigmor.solem@miljodir.no


Fakturaadresse


Faktura skal sendast som elektronisk faktura (EHF) til
974 761 645
Bestillingsreferanse 3860KSV må førast på faktura

Dersom dette ikkje er mogleg kan du sende faktura til:
Statsforvaltaren i Innlandet - Ref. 3860KSV
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim