Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Rådgjevande utval til styret for Jotunheimen og Utladalen 2020-2023

Med heimel i pkt. 9 i Vedtekter for nasjonalparkstyret har styret gjort vedtak om følgjande samansetnad av rådgjevande utval:

Representasjon frå Lom (2 medlemmar): Erik Frisvold og Svanhiild Lyngved

Representasjon frå Luster (2 medl.): Arne J Hauge og John R. Bjørnevåg

Representasjon frå Vang (2 medlemmar): Jon Lerhol og Lars Skrinsrud

Representasjon frå Vågå (2 medlemmar): Pål Grev og Karola Wenzel

Representasjon frå Årdal (2 medl.): Jasmin Eminovic og Ole Bjarne Hovland

DNT Oslo og Omegn (2 medlemmer): Tor Martin Stenseng og Lise Havik

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland (2 medl): Ole Morten Fossli og Tom Dahl

Forum for Natur og Friluftsliv i Sogn og Fjordane / Vestland (2 medlemmer)

Norsk Fjellsenter (1 medlem): Dagleg leiar Mai Bakken

Utladalen Naturhus (1 medlem): Styreleiar Torunn Laberg

Visit Sognefjord AS (1 medlem): Ståle Brandshaug

Nasjonalparkriket Reiseliv (1 medlem): Oe Erik Bjørnstadhaugen

Visit Jotunheimen (1 medlem): Mari Arnøygard Wedum

Visit Valdres (1 medlem): Julia Helgesen

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane (1 medlem): Ole Bjarne Hovland