Meny
Lukk

Møtekalender 2024

Styret fastsette møtekalender for 2024 i møte 9. februar.

Det kan bli sett opp supplerande møte via Teams/e-post eller arbeidsutvalsmøte ved behov.

9. februarTeams. Konstituering, møteplan og innkomne saker.
15. marsTeams. Budsjett 2024, prioritere tiltaksmidlar. Innkomne saker.
14.-15. mars
3.-4. april
Styresamling Innlandet, Lillehammer

Styresamling Vestland, Sogndal

11. juniStyremøte og synfaring. Gjendesheim
11.-12. septemberStyremøte og Rådgjevande utval, Vågå
20. novemberStyremøte, søknad om tiltaksmidlar, Valdres/Teams


9. desemberTeams. Styremøte ved behov.

Saksframlegg og møteprotokoll finn du under møtedokument.