Meny
Lukk

Nasjonalparkstyret 2024-27

Styret vart oppnemnd av Miljødirektoratet i brev av 25.01.2024. Konstituering i møte 9. februar 2024. Oversikt over styret

MedlemPersonleg varamedlemRepresenterer
Leif Solemsli (Bygdelista i Vang)Marit Andrisdottir Kvam (Sp)Vang kommune
Christian Sønstlien (Ap)Anne Kauppi (Ap)Årdal kommune
Marit Sletten (Sp)Kjell Brandsar (Lomslista)Lom kommune
Geir Arve Sandvik (H)Marianne Bugge (Sp)Luster kommune
Harald Sve Bjørndal (Bygdalista i Vågå)Åsta Røhr Kleiven (Sp)Vågå kommune
Åse Harjo Øvstegård (H)Ole Mathias Rønaasen (Sp)Innlandet fylkeskommune
Trude Brosvik (Krf)

Oddmund Klakegg (Sp)Vestland fylkeskommune