Meny
Lukk

Bygninger - nybygg, tilbygg og påbygg

Alle utvendige endringer og tillegg på seter, hytte/fritidsbolig og uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av mindre installasjoner som plattinger, grillhus, gapahuk o.l.

Merk at transport i forbindelse med byggetiltak krever egen dispensasjon. Sørg for at alle søknadspliktige tiltak knyttet til byggesøknaden kommer med i samme søknad (eks. fasadeendringer, riving, flytting, graving og fylling, veg).

Beregn god tid til søknadsprosess før man planlegger å iverksette tiltak.

Rekkefølge og rutiner i saksbehandlingen
File icon PDF
Tiltak gjeldene nybygg, tilbygg og påbygg
File icon PDF
Fasadeendring
File icon PDF
Restaurering og vedlikehold
File icon PDF
Riving av bygninger og anlegg
File icon PDF

Forvaltningsplanene for verneområdene inneholder detaljerte og konkrete retningslinjer for hva kan tillatelse av ulike aktiviteter og tiltak innenfor det enkelte verneområdet, og dermed kunne bidra til økt forutsigbarhet.

Forvaltningsplaner
External link icon

Byggeskikkveilederen er ment å være et hjelpemiddel i alle saker som berører bygningene innenfor verneområdet, enten det gjelder spørsmål om vedlikehold, reparasjon, istandsetting, tilbygg, restaurering, rekonstruksjoner, bruksendring eller oppføring av nye bygninger.

Byggeskikkveilederen for Forollhogna
File icon PDF