Meny
Lukk

Byggesøknad

Alle utvendige endringer og tillegg på seter, hytte/fritidsbolig og uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av mindre installasjoner som plattinger, grillhus, gapahuk o.l.

Merk at transport i forbindelse med byggetiltak krever egen dispensasjon. Sørg for at alle søknadspliktige tiltak knyttet til byggesøknaden kommer med i samme søknad (eks. fasadeendringer, riving, flytting, graving og fylling, veg).

Beregn god tid til søknadsprosess før man planlegger å iverksette tiltak. Se rekkefølge og rutiner i saksbehandling.

Forvaltningsplanene for verneområdene inneholder detaljerte og konkrete retningslinjer for hva som kan tillates av ulike aktiviteter og tiltak innenfor det enkelte verneområdet, og dermed kunne bidra til økt forutsigbarhet.

Byggeskikkveileder er ment å være et hjelpemiddel i alle saker som berører bygningene innenfor verneområdet, enten det gjelder spørsmål om vedlikehold, reparasjon, istandsetting, tilbygg, restaurering, rekonstruksjoner, bruksendring eller oppføring av nye bygninger.