Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Ved behov for motorisert transport i nasjonalparken må det søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dette gjelder all bruk av motorkjøretøy: snøskuter, barmarkskjøretøy, luftfartøy mv. El-sykkel er å betrakte som motorisert kjøretøy (Dette gjelder også når motoren er avslått).

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:

• Navn på søker, adresse og epost
• Formål for transporten
• Type transportmiddel som skal benyttes
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Tidsperiode transporten skal foregå.
• Antall turer

Det anbefales å bruke de samme søknadskjema som brukes i hver enkelt kommune det søkes dispensasjon i. I de alt 8 landskapsvernområdene rundt nasjonalparken gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Søknad rettes til den enkelte kommune.

Motorferdsel i Tynset kommune
External link icon
Motorferdsel i Rennebu kommune
External link icon
Motorferdsel i Midtre-Gauldal kommune
External link icon
Motorferdsel i Holtålen kommune
External link icon
Motorferdsel i Os kommune
External link icon
Motorferdsel i Tolga kommune
External link icon