Meny
Lukk

Søknader

Søknaden må være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyret kan behandle søknaden og fatte vedtak.

Tiltaket må være godt beskrevet, i tillegg må det følge med kart som viser hvor i verneområdet, plassering av tiltaket og/eller trase. Ved søknad om bygninger må det følge målsatte tegninger, og gjerne bilder. Se søknadsrutiner for byggetiltak for verneområder i Forollhogna.

Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra verneforskriften dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Mer informasjon om de ulike verneforskriftene finner du her.

Har du spørsmål eller behov for avklaringer forhold til verneforskrift, ta gjerne kontakt med oss.

Foto: Steinar Johnsen. Øyavollen i Budal.