Meny
Lukk

Søknader

Nasjonalparkstyret kan, for enkelte formål gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig.

Søknad skal være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyret kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging.

Skriftlig søknad kan sendes på epost til:
sftlpost@statsforvalteren.no

eller pr. post til:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: