Meny
Lukk

Organisert ferdsel

Organisert ferdsel/guidede turer i nasjonalparken er søknadspliktig. Merk at tradisjonell turvirksomhet i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger kan skje uten søknad.
Det ønskes at planlagte tur- og trimposter i regi av turforeninger og idrettslag skal avklares i dialog nasjonalparkstyret før disse utplasseres og markedsføres.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (arrangør/bedrift)
• Formål for turen
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Antall deltagere
• Varighet på turen (dager)
• Tidsperiode for turene, hvis det søkes om å gjennomføre flere turer må antall turer i tidsperioden angis.
• Erfaring fra tidligere organiserte turer/naturveiledning


På sykkeltur i Vingelen. Foto: nasjonalparkstyret.