Meny
Lukk

Hvor kan jeg sykle?

Sykling er ikke tillatt i Forollhogna nasjonalpark, foruten om traséer som særskilt er utpekt av forvaltningsmyndigheten.

På følgende traséer er det tillatt å bruke sykkel i Forollhogna nasjonalpark:
- Bilveien til Grønntjønnan på Kvikne
- Traseen frem til Dalbusjøen, fra Falksætra til Dalbusætra i Dalsbygda
- Traseen fra nasjonalparkgrensen ved Haukfjellet frem til Stor-Hiåsjøen ved fjellstyrets hytte på vestsiden i Midtre-Gauldal
- Stien/leden mellom Øyungen LVO og Forddalen LVO (Meiåvollen-Øyavollen) i Holtålen
- Fjellveien til Forollsjøen i Dalsbygda
- Kjørespor fra Såttåhaugen til Forollsjøen i Dalsbygda


El-sykkel er å betrakte som motorisert ferdsel, og er ikke tillatt å benytte i nasjonalparken på overnevnte traséer. Dette gjelder også når motoren er avslått.


I landskapsvernområdene er ingen særskilte restriksjoner mot sykling. Kart nedenfor viser hvor det er tillatt å sykle i verneområdene i Forollhogna: