Meny
Lukk

Forvaltningsplaner

I den daglige forvaltingen av verneområdene er det behov for presisering og konkretisere av verneforskriftene, og for hvert verneområde er det utarbeidet egne forvaltningsplaner.

En forvaltningsplan inneholder detaljerte og konkrete retningslinje for hva kan tillatelse av ulike aktiviteter og tiltak innenfor det enkelte verneområdet, og dermed kunne bidra til økt forutsigbarhet for alle.

Det er imidlertid viktig å merke seg at mens verneforskriftene er juridisk bindende, er forvaltningsplanene kun veiledende.

Gjeldende forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna ble utarbeidet og godkjente da kommunene var forvaltningsmyndighet fram til 2011 da nasjonalparkstyret ble opprettet og delegert forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark
File icon PDF
Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen landskapdvernområder
File icon PDF
Forvaltningsplan for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder
File icon PDF
Forvaltningsplan for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde
File icon PDF
Forvaltningsplan for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde
File icon PDF
Forvaltningsplan for Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde
File icon PDF
Forvaltningsplan for Grøntjønnan naturreservat
File icon PDF