Meny
Lukk

Kan jeg fly drone?

Bruk av drone er ikke tillatt i Forollhogna nasjonalpark, men det er ingen særskilte restriksjoner for bruk av disse i landskapsvernområdene. I særskilte tilfeller kan Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra forbudet.
Nasjonalparkstyret har utarbeidet egne retningslinjer for søknad om bruk av drone.

Retningslinjer for søknad om bruk av drone
File icon PDF
Lover og regler for bruk av drone - Luftfartstilsynet
External link icon