Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyrer for Forollhogna er oppnevnt av Miljødirektoratet etter innstilling fra de berørte kommunene og fylkeskommunene, og oppnevningen følger valgperioden. Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall.

Miljødirektoratet har delegert nasjonalparkstyret myndighet innenfor rammene av naturmangfoldloven kap. II og kap. V med verneforskriftene for de respektive verneområdene i Forollhogna.

Sekretariatet for nasjonalparkstyret for Forollhogna har to nasjonalparkforvaltere som faglig forbereder alle styresaker.