Meny
Lukk

Organiserte rideturer

Hvor kan jeg ferdes med hest når det er organiserte rideturer?

I nasjonalparken er det begrensninger på hvor du kan dra på organiserte turer med hest. Det er tillatt med organiserte rideturer uten søknad etter traséer og i områder markert i grønt på kartet under.

Ønsker man å arrangere organiserte rideturer utenfor disse traséene, i rødt området på kartet, må det søkes til nasjonalparkstyret. Det er viktig at den aktuelle traséen, tidsrommet og antall personer/hester er inkludert i søknaden.

Beskrivelse av traséene hvor det er tillatt med organiserte turer med hest:
- Grøntjønnveien på Kvikne

- Traséen fram til Dalbusjøen, fra Falksetra til Dalbusetra

- Fjellveien til Forollsjøen

- Traséen fram til Hiåsjøen, fra nasjonalparkgrensen til nordenden av sjøen og videre til fjellstyrets hytte på vestsida av sjøen.

Hvor kan jeg ferdes med hest når det ikke er organisert?

Verneforskriften for landskapsvernområdene og nasjonalparken sier ingenting om ferdsel med hest i forbindelse med ridning og kløv som faller utenfor organisert ferdsel. Her er det da i utgangspunktet ikke begrensninger på ferdsel, og det er ikke nødvendig å kontakte forvaltningsmyndigheten før man tar seg en tur.

Selv om det er allemannsretten som gjelder, har man likevel aktsomhetsplikt når man ferdes i naturen. Man skal derfor passe på å ferdes varsomt i nasjonalparken og de andre verneområdene, slik at det ikke blir langvarige spor i vegetasjonen etter hesten.