Meny
Lukk

Fagrapporter

Byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder»
Last ned her
File icon PDF
Plan for fiskebuer og naust i sørområdet for Forollsjøen
Last ned her
File icon PDF
NINA rapport 1331 Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde
Last ned her
File icon PDF
NINA rapport 2126 Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein (2022)
Last ned her
File icon PDF
Kartfortellinger (Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Forollhogna)
Klikk her
External link icon
Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna Nasjonalpark 2009 og 2010
Last ned her
File icon PDF
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark - Riksantikvaren 2024
Last ned her
File icon PDF