Meny
Lukk

Revidering av forvaltningsplaner for verneområder i Forollhogna

Nå skjer det!

Normalt sett skal forvaltningsplaner revideres hvert 10-ende år. Da forvaltningsplanene for verneområdene i Forollhogna er minimum 18 år gamle, er det endelig på tide å melde oppstart på forvaltningsplanarbeidet!

Det skal gjennomføres revisjon av forvaltningsplaner for i alt 10 verneområder i Forollhognaområdet, og målet er at revisjonen gjennomføres i løpet av årene 2023 – 2027. Planen for revisjonen gjelder for alle forvaltningsplanene, og tids- og framdriftsplan for revisjonen er derfor forholdsvis generell.

Landskapsvernområde Øyungen og Ledalen er førstemann ut, og i tabellen under finner dere foreløpig fremdriftsplan for alle landskapsvernene, nasjonalparken og naturreservatet.

Prioritert rekkefølge VerneområderFramdrift
1Øyungen landskapsvernområdeOppstart 2023
2Ledalen landskapsvernområdeOppstart 2023
3Budalen landskapsvernområdeOppstart 2024
4Endalen landskapsvernområdeOppstart 2024
5Forddalen landskapsvernområdeOppstart 2024
6Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområdeOppstart 2025
7Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområdeOppstart 2025
8Mgnilldalen - Busjødalen landskapsvernområdeOppstart 2025
9Forollhogna nasjonalparkOppstart 2026
10Grøntjønnan naturreservatOppstart 2026


Prosjektplan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna
Klikk her
File icon PDF

Revidering av forvaltningsplan betyr ikke ny verneforskrift

En forvaltningsplan fungerer som en praktisk veileder som skal bidra til bruk som sikrer vernet. Verneforskriften er rammen, men forvaltningsplanen kan gi retningslinjer om bruk, informasjon om vernet, tilrettelegging, skjøtsel og andre tiltak, søknadsplikt med mer. Da bruken av området endrer seg over tid, er det viktig å oppdatere forvaltningsplaner i tråd med endret bruk. Revidering av forvaltningsplan betyr derimot ikke at verneforskriften skal endres, og det vil være det samme lovverket som er utgangspunktet for retningslinjer i en ny forvaltningsplan.