Meny
Lukk

Uttransport av felt elg

Verneforskriften åpner for å gi dispensasjon for uttransport av felt elg. Hvis du har elgjakt i verneområdet må søknad sendes i god tid før jaktstart. Det kan gis flerårig dispensasjon som ses i sammenheng med antall år elgjakten er tildelt. Til søknaden må det legges med dokumentasjon på tildelt jakt.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

External link icon Søknadsskjema motorisert uttransport av felt elg.