Meny
Lukk

Organisert ferdsel/guiding

Organisert ferdsel/guidede turer i perioden 1. mars til og med 31. juli er forbudt. Men det kan det søkes nasjonalparkstyret om dispensasjon fra forbudet.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (arrangør/bedrift)
• Formål for turen
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Antall deltagere
• Varighet på turen (dager)
• Tidsperiode for turene, hvis det søkes om å gjennomføre flere turer må antall turer i tidsperioden angis.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: