Meny
Lukk

Styret

Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

Nasjonalparkforvalter for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er sekretær for styret og har kontorsted på Næringshuset i Røyrvik.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Trøndelag. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Trøndelag. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal.