Meny
Lukk

Kontakt

Besøksadresse:
Forvaltningsknutepunkt Røyrvik
Næringshuset
Stadionveien 6
7898 Limingen

Nettside for Børgefjell nasjonalpark:
https://borgefjellnasjonalpark.no/

Fakturaadresse:
Faktura sendes som EHF til 974 764 350
Bestillerref. 3810TTO må påføres faktura

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves. SNO kjøper oppsynstjenester av Namsskogan fjellstyre, Røyrvik fjellstyre og Statskog Fjelltjenesten.