Meny
Lukk

Transport egen hytte - snøscooter

Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport av varer til egen hytte. Nasjonalparkstyret har vedtatt retningslinjer for behandlingen av slike søknader innenfor rammene til verneforskriftene og forvaltningsplanen. Har du hytte i verneområdet kan du søke dispensasjon ved bruk av standard søknadskjema

Søknadsskjema transport egen hytte med snøscooter
External link icon
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: