Meny
Lukk

Fritidsbolig - endring/utvidelse/nybygg

Alle utvendige endring og tillegg på hytte/fritidsbolig/uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av plattinger, terrasser, trapper, klopping, småhus (røykerier, badstuer, båthus mm), solcelleanlegg, agregathus mm.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr)
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført på eiendommen
• Kart påtegnet plassering av tiltak
• Detaljerte tegninger skal vedlegges søknad, både plantegninger og fasadetegninger. Tegningene skal være målsatte.
• Tidsperiode for gjennomføring av bygging.

Merk at transport ifb. med byggetiltaket krever egen dispensasjon.

Søknaden behandles ihht. bestemmelsene i verneforskriften og naturmangfoldloven. Noe som betyr at det også må søkes kommune om tillatelse ihht. plan- og bygningsloven.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: