Meny
Lukk

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde er et fjellområde på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

Naturfredet område Børgefjell ble opprettet i 1963 med et areal på 1.000 kvadratkilometer. Ved den siste utvidelsen i 2003 ble Austre Tiplingan landskapsvernområde opprettet. Totalt vernet areal utgjør i dag 1491 kvaretkilometer. Områdene oppleves i stor grad som uberørt villmark, men landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift. Det drives aktiv reindrift også i dag, med moderne hjelpemidler.

I menyen ovenfor finner du faktainformasjon om de enkelte verneområdene