Meny
Lukk

Motorferdsel - forskning/utredning

Ved behov for motorisert transport i forbindelse med forskning eller offentlige undersøkelser må det søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dette gjelder bruk av snøscooter, barmarkskjøretøy, luftfartøy mm.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost.
• Formål for transporten.
• Type transportmiddel som skal benyttes.
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Tidsperiode transporten skal foregå.
• Antall turer
• Evt. prosjektbeskrivelse bør også vedlegges.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: