Meny
Lukk

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark - oppsummering fra folkemøter om forvaltningsplan

Det ble gjennomført åpne folkemøter i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Verdal, Snåsa og Lierne hhv 14., 15., og 16. mars 2023. Her finner du presentasjonen som ble holdt, oppsummering fra folkemøtene og oppsummering fra folkemøtene som ble gjennomført vinteren 2017.

Vi minner samtidig om at fristen for innspill i denne omgang er 23. april, og kan sendes via:

1.Digitalt skjemahttps://forms.office.com/e/aFK...
2.E-post

sftlpost@statsforvalteren.no, henvis til referanse 2022/8248

3.BrevBlåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Postboks 2600, 7734 Steinkjer,
henvis til referanse 2022/8248
4.Telefon+47 73 19 93 82


Dokumenter

- Presentasjon folkemoter 14.-16. mars 2023 - BlaafjellaSkjaekerfjella/LaarteSkaehkere NP

- Oppsummering folkemoter 14.-16. mars 2023 - BlaafjellaSkjaekerfjella/LaarteSkaehkere NP

- Oppsummering oppstartsmoter revidering av forvaltningsplanene 23.03.17

Kontakt

Eirik Sønstevold

eirik.sonstevold@statsforvalteren.no

+47 73 19 93 82