Meny
Lukk

Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark skal utvikle en besøksstrategi. Forvaltningen ønsker i den forbindelse å få vurdert hvor sårbar vegetasjon og dyreliv er for ferdsel i tre lokaliteter i nasjonalparken.

På oppdrag fra Miljødirektoratet utvikler Norsk institutt for naturforskning (NINA) modeller for sårbarhetsvurderinger for ferdsel i verneområder.

Sårbarhetsvurderingen omfatter tre lokaliteter med ulike typer og omfang av ferdsel, 1) Brattestø-Vikerkilen på Asmaløy, 2) Ørekroken og Storesand på Kirkøy og 3) Akerøya.

Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark - Asmaløy, Kirkøy og Akerøya
File icon PDF