Meny
Lukk

Overvåking av kystlynghei, Ytre Hvaler nasjonalpark. Tilstand og bevaringsmål.

Overvåking av tilstand og bevaringsmål i kystlynghei i Ytre Hvaler nasjonalpark er utført på oppdrag for
Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Denne rapporten gir en oversikt over arealer med kystlynghei i
nasjonalparken, oppsummerer tilstanden i de undersøkte områdene og viser endringer i tilstand etter
tiltak opp mot fastsatte mål for naturkvaliteter i forvaltningsplanen. Overvåkingen baserer seg på
flybildetolkning, samt feltarbeid og analyser av faste prøveflater på de fire øyene Asmaløy, Akerøya, Tisler
og Søndre Søster. Alle øyene er i aktiv drift med beite og/eller lyngbrenning.


Overvåking av kystlynghei, Ytre Hvaler nasjonalpark. Tilstand og bevaringsmål.
File icon PDF