Meny
Lukk

Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Verneverdier

Ekstrakt

I det foreslåtte planområdet for nasjonalpark finnes store, lite påvirkede kystområder. Her er en mengde truete og sårbare arter, verneverdige delområder, og store friluftsinteresser. Det er foretatt en rekke undersøkelser her, og flora og vegetasjon er særlig godt kartlagt. Viktige områder for fugl er dokumentert i tillegg til store marine miljøverdier i de tilliggende sjøområdene. Det er også beskrevet en rekke kulturminner for området.

Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Verneverdier
File icon PDF