Meny
Lukk

Idéforslag for tilrettelegging av utemiljøet på Storesand

Konsept og idéforslag for tilrettelegging av utemiljøet på Storesand

Storesand på Kirkøy er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass som driftes av Oslofjordens Friluftsråd (OF). Området er lett tilgjengelig, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark, og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.

Besøkssenteret på Storesand skal være et attraktivt turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger, småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet, formidling og service for friluftslivet – året rundt. Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvaler kommune ønsker at Storesand skal ha et kvalitetsstempel og skape en god balanse i området.

Oppgradering og tilrettelegging av uteområdene, samt kunnskapsformidling til de besøkende har imidlertid ikke inngått i en helhetlig plan. Våren 2021 har landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad vært engasjert av OF til å lage et konsept og en idéskisse for hvordan uteområdene kan tilrettelegges.

Konsept og idéforslag for tilrettelegging av utemiljøet på Storesand
File icon PDF