Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Vårblomstring
Hvor er dvergmarinøklene? - Foto: Haakon Braathu Haaverstad

Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme formålet med vernet, og sikre forutsigbarhet og likebehandling i saksbehandlingen. Forvaltningsplanen gir veiledning om hvordan restriksjoner i verneforskriften skal tolkes. Den gir også retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m.

Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet 22.10. 2020.

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler 2020-2030
Last ned
External link icon
Forvaltningsplan for Ytre Hvaler 2020-2030
vedlegg
External link icon

Forvaltningsplanen er et stort dokument med mange eksterne vedlegg; som skjøtselsplaner for Asmaløy, Akerøya, Tisler og Søsterøyene.

Her finner du alle eksterne vedlegg.