Meny
Lukk

Forenklet besøksstrategi for Ytre Syltevika naturreservat

Den forenklede besøksstrategien beskriver hvordan man vil legge til rette for og styre bruken av naturreservatet slik at opplevelsen for de

besøkende blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas.

Besoksstrategi i Ytre Syltevika naturreservat endelig 6 12 2021