Meny
Lukk

Skjøtselsplaner

Her finner du styrets tiltaksplan for 2023 - 2024

Nasjonalparkstyret lager årlig tiltaksplan for de 5 verneområdene, for oversikt på tilgjengelige ressurser og mål for tiltak som skal gjennomføres i det enkelte verneområde. Dette er for eksempel tiltak relatert til å bevare verneverdiene som kanalisering av skjøtsel ved tilrettelegging, skilting om bestemmelser i verneområdet og overvåkning av verneverdiene. Tiltakene gjennomføres av Statens naturoppsyn, av nasjonalparkforvalter alene, i samarbeide med lokale organisasjoner eller ved kjøp av tjenester av lokale firma. Tiltakene er finansiert årlig basert på søknad fra nasjonalparkstyret overfor Miljødirektoratet. Av større tiltak omsøkes disse også andre offentlige støtteordninger. Her er nyeste tiltaksplan for 2023-2024.