Meny
Lukk

Besøksstrategi Varangerhalvøya nasjonalpark

Besøksstrategien beskriver hvordan man vil legge til rette for og styre bruken i en nasjonalpark slik at opplevelsen for de

besøkende og den lokale verdiskapingen blir størst mulig, forståelsen for vernet

økes og verneverdiene ivaretas.

Besøksstrategien er en plan for hvordan nasjonalparkstyret vil gjennomføre

besøksforvaltning for sine verneområder.

Last ned besøksstrategi
Besøksstrategi vedtatt juni 2015
File icon PDF