Meny
Lukk

Rådgivende utvalg


Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv, næringsorganisasjoner og reinbeitedistrikter.

Utvalget skal ha en reell rolle i forvaltningsarbeidet som styret vil rådføre seg med i de fleste saker.

Det legges opp til minst ett årlig møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

Følgende er med i det faglig rådgivende utvalget;

Nord-Troms museum

Statskog SF

Nordreisa næringsforening

Naturvernforbundet i Nordreisa

Troms fylkeskommune

Nordreisa scooter og båtforening

Reinbeitedistrikt 42 - Beahcegealli

Reinbeitedistrikt 36 - Cohkolat ja Biertavárri

Troms turlag

Nordreisa kommune - administrasjonen

Reisa elvelag

Nordreisa jeger- og fiskerlag

Lokalt reinpoliti

Amazing Troms AS

Nord-Troms Turlag

Halti nasjonalparksenter

Reisabåt AS

Reisa nasjonalparkstyre har gjort vedtak om at alle organisasjoner med interesse i nasjonalparken kan møte i faglig rådgivende utvalg. Styret jobber for å nå ut til alle som kan ha interesse gjennom invitasjon til møter.

DatoInvitasjonReferatAndre papirer

6.1.2022

InvitasjonPresentasjon
17.11.2021Invitasjon

Referat

2020InvitasjonReferat