Meny
Lukk

Møtekalender

Møtekalender for 2022 er satt opp frem til sommeren. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter.

- Neste møte i Reisa nasjonalparkstyre er satt til 9.mars i Nordreisa.

- Det tas sikte på deltagelse i arrangement i følge med sertifisering som grenseoverskridende park under Europark konferansen 2.-6. mai i Østerrike.

- Styremøte 20. juni.