Meny
Lukk

Søknader

Det kan søkes dispensasjon for motorferdsel via linken. Det gjøres vurdering av hver enkelt søknad. Nasjonalparkstyret vurderer saken etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Saker av kurant karakter kan behandles administrativt av forvalter. Saker som ikke har etablert praksis og må behandles etter unntaksbestemmelsen i naturmangfoldloven krever styremøte. Styret samles omkring 5 - 6 ganger pr år.