Meny
Lukk

Styret

Reisa nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Styret har to forvaltere med kontor på Storslett i Nordreisa kommune. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra berørte kommuner, fylkesting og Sameting. Oppnevningsperioden for medlemmene i styret følger valgperioden for henholdsvis kommunestyrene, fylkestingene og Sametinget. Sammensetningen av nasjonalparkstyret følger kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven § 28. Medlemmene har personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder.