Meny
Lukk

Velkommen til Reisa nasjonalparkstyre sine hjemmesider. Styret er forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Sidene inneholder informasjon om styrets arbeid i form av sakspapirer, planer og årsmelding. Her finnes også rapporter og dokumenter som danner kunnskapsgrunnlaget for styrets forvaltning av områdene.

Styret er delegert myndighet av Klima- og miljødepartementet til å forvalte områdene. Styret har medlemmer fra Nordreisa kommune, Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. De fem medlemmene er oppnevnt i periode på fire år fra hvert kommune og fylkestingsvalg eller samtingsvalg.