Meny
Lukk

Informasjonspunkt Gjøken

Gjøkvannskoia skal flyttes til Informasjonspunktet som nytt hovedbygg

Etableringen av et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt, er en del av Kolarctic-programmet KO2093 Phenomena of Arctic Nature (PAN) 2019-2022. Metsähallitus, Parks and Wildlife i Finland er Lead partner og totalt er det 4 finske, 2 russiske og 3 norske partnere. De norske partnere er Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, NIBIO Svanhovd og Biotope AS.

Fokus i Kolarctic PAN er å utvikle natur- og besøkssentre i samarbeid med lokale reiselivsbedrifter og lokalbefolkningen, i alle tre landene. På norsk side skal etableringen av Informasjonspunkt Gjøken vareta og formidle både natur- og kulturarven i området. I tillegg til besøkende utenfra er skoleklasser (tilhørighet og kunnskap) og lokalbefolkning (bolyst og helse, -næringsutvikling) også viktige målgrupper.

Etableringen av et Informasjonspunkt ved Gjøken er et sentralt tema i Besøksstrategien for Øvre Pasvik nasjonalpark (2019).

Arbeidet med å restaurere de verneverdige tømmerhusene på Informasjonspunkt Gjøken (Gjøkhotellet) er i full gang. Opprinnelig ble disse tre byggene flyttet til dette bygdetunet for å ta vare på dem. Byggene hadde overlevd den 2. verdenskrig og var truet av kraftutbygging og avhending av skogvokterboligen ved Nesheim. Egil Skoglund som var skogforvalter på 1960-tallet så behovet for å ta vare på byggene og sørget for at de ble berget. Skogfosskoia ble flyttet i 1972-72 av skogsarbeiderne Otto Hessenget og Gunnar Olsen.

Planene for å flytte og gjenoppbygge Gjøkvannskoia som nytt hovedbygg er nå klare. Bygget skal få et nytt åpent inngangsparti som skal brukes om et informasjons-rom for publikum.


Skogfosskoia, opprinnelig plassert som en reisestue ved Skogfossen. Foto: Ellisiv Wessel

Gjøkvannskoia -Plantegninger, tilbudsgrunnlag mv

Rapport, tilbudsgrunnlag fra Fiskebeck Prosjekt

Vedlegg 1, Situasjonsplan

Vedlegg 2, Plantegninger

Vedlegg 3, Fundamentering

Vedlegg 4, Snitt

Vedlegg 5, Fasader

Vedlegg 6, Perspektiv fra sør-vest

Vedlegg 7, Tillatelse flytting Gjøkvannskoia

Vedlegg 8, Søknaden om flytting av Gjøkvannskoia

Vedlegg 9, El-forsyning, Netbas Plot

Vedlegg 10, Avløpsrensing, ny infiltrasjonsgrøft til eksisterende slamavskiller

Stabburet, Stallen og Skogfosskoia- Planer for antikvarisk restaurering mv

Rapport 07 05 20 Restaurering 3 bygg Gjoken

Vedlegg:

Vedl 1 Tilstandsrapport m kostnad Stabbur Gjoken

Vedl 1 Tilstandsrapport m kostnad skogfosskoia

Vedl 1 Tilstandsrapport m kostnad Stallen Gjoken

Vedl 2 Bilder

Vedl 3 Skogfosskoia fasade

Vedl 3 Skogfosskoia plan

Vedl 3 Stabbur plan og snitt

Vedl 3 Stallen plan

Vedl 3 Stallen snitt

Vedl 4 FFK Vernevurdering Gjokasen brev 20 02 2015