Meny
Lukk

Besøksstrategi

I prosessen med besøksstrategien har nasjonalparkstyret lagt stor vekt på å få kartlagt verneverdiene innen natur- og kulturhistorie. Videre har styret i samarbeid med både Statens Naturoppsyn og Grensevakta kartlagt bruken av verneområdene. Besøksforvaltningen har vært diskutert med nasjonalparkstyrets Rådgivende utvalg og i møter med reiselivsnæringen.

Siste del av strategien, kapittel 6, beskriver de konkrete tiltakene for planperioden 2018-2027.
Dette kapittelet erstatter tiltaksdelen av gjeldende forvaltningsplan.

Last ned besøksstrategi
Strategi for besøksforvaltning Øvre Pasvik
File icon PDF