Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvalter er styrets administrative ressurs, og dermed redaktør av denne hjemmesiden.

Nasjonalparkforvalter Rolf E. Schaanning Kollstrøm har kontor ved NIBIO Svanhovd/ Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark, på Svanvik.

Henvendelser om forvaltningen av Øvre Pasvik nasjonalpark og - landskapsvernområde rettes til forvalter.

Telefon: +47 48059308, E-post forvalter

Postadresse
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø E-post

Besøksadresse
Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark -NIBIO Svanhovd
9925 Svanvik

Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark

Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) Kirkeneskontoret