Meny
Lukk

Velkommen til hjemmesiden til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre!

Her finner du informasjon om forvaltningen av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde. Dette er informasjon om nasjonalparken og forvaltningsoppgavene som nasjonalparkstyret med sin forvalter utfører.
Under de ulike tematiske menyene finnes relevant informasjon.

Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark blir oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag til medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Styret konstituerte seg første gang den 29. april 2011. Dagens styre ble konstituert 27. februar 2024, med Kurt Wikan som styreleder. Nasjonalparkstyret forvalter Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre. Fra venstre Are Jørstad, varamedlem, Tove Alstadsæter, styremedlem, Kurt Pasvikbamsen Wikan, styreleder, Amy Brox Webber, varamedlem, Oddleif Wara, varamedlem, Cecilie Hansen, nestleder og Staal Nilsen, styremedlem. Elin Mathisen, varamedlem var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Gå til arkiv