Meny
Lukk

Styret

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre forvalter Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde. Miljødirektoratet oppnevner formelt styret som har 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. 2 styremedlemmer er foreslått av Sør-Varanger kommune, og Finnmark fylkesting og Sametinget foreslår 1 styremedlem hver.