Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark og for Øvre Pasvik landskapsvernområde

Verneforskriftene for Øvre Pasvik nasjonalpark og for Øvre Pasvik landskapsvernområde er kortfattet og gir et visst rom for skjønn. I den daglige forvaltningen er det behov for en forvaltningsplan som utdyper og konkretiserer verneforskriftene og hvor prioriteringer kan gjøres. Gjeldende forvaltningsplan er utarbeidet av Fylkesmannen i Finnmark, før nasjonalparkstyret ble forvaltningsmyndighet. Styret vil rullere planen med bred medvirkning fra berørte parter. Besøksstrategien for de samme verneområdene vil da integreres i den nye forvaltningsplanen. Denne rulleringen vil bli annonsert særskilt.


Last ned
Forvaltningsplan (2009)
File icon PDF