Meny
Lukk

Nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms og Finnmark var nylig samlet til opplæringsseminar i Tromsø

3. og 4. april 2024 var politikerne i nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms og Finnmark samlet for å lære mer om verneområdeforvaltning. Lyngsalpan verneområdestyre var representert med 11 deltakere, alle de 7 faste representantene og 4 vararepresentanter.

Det er mange nye representanter i verneområdeforvaltningen etter kommune- og fylkestingsvalget. Det er fint å få en innføring i lovverk og samtidig treffe andre og utveksle erfaringer på tvers av de ulike områdene. Samlingen hadde en innføring i hva arbeidet i styrene går ut på, og om rollene de ulike aktørene i forvaltningen har. Det var også en innføring i ulike lovverk som styrene kommer i befatning med og hvilket ansvar man har i forhold til nasjonale verdier. Det var også nyttig med innlegg fra styremedlemmer som har erfaring fra å sitte i et verneområdestyre. Til slutt var det et inspirerende innlegg fra Pål Knutson Medhus som inspirerte til å dra hjem å forvalte områdene sine på en god måte.

Du kan gå inn under her å se programmet fra samlingen, samt de ulike presentasjonene:

Program

Forvaltning av verneområder og rammer for verneområdestyrene - Terje Qvam

Rammer for forvaltning av naturvernområder - Marit Doseth

Sametingets rolle i nasjonalpark- og verneområdestyrene - Andreas Stångberg

Naturavtalen - Kjell Tore Hansen

Besøksforvaltning og merkevarestrategii - Hege Husby Talsnes

Statens naturoppsyns rolle i verneområder - Randi Boe og Jim Hugo Hansen

Statsskog Fjelltjenesten - Fredrik Jensen

Statsforvalterens rolle - Lisa Bjørnsdatter Helgason

Om økonomi - Vidar Nyheim

Erfaringer med å sitte i et verneområdestyre - Berit Kristine Utsi

Styrets handlingsrom - noen tanker fra forvalterne - Ingunn Ims Vistnes og Ingve Birkeland

Innlegg fra Pål Knutsen Medhus